crewnet prieskum trhu

“Zistite dôležité informácie o trhu a získajte konkurenčnú výhodu!”

crewnet zákaznícka podpora!

Naše call centrum Vám pomôže získať odpovede na Vaše otázky. Na základe dlhoročných skúseností poskytujeme klientom zber a spracovanie dát potrebných pre ich rozvoj.
Ako externé call centrum disponujeme technologickým vybavením a personálnym zabezpečením. Odbornosť a diskrétnosť našich operátorov je samozrejmosťou. Vďaka našim službám ušetríte čas a náklady spojené s realizáciou prieskumov.

Realizujeme prieskumy formou CATI – telefonického dopytovania. Na základe Vami zostaveného dotazníka a databázy, pripravíme tím operátorov, ktorí Vám zabezpečia kvalitný a rýchly zber dát potrebných pre Vaše podnikanie.

O aké typy prieskumov ide ?

Získanie marketingových súhlasov

Chcete získať nových zákazníkov? Pomôžeme Vám so získavaním nových databáz a marketingových súhlasov potrebných pre rozšírenie Vašej cieľovej skupiny.

Tvorba produktov a služieb

Uvažujete nad zmenou portfólia produktov a služieb? Zabezpečíme Vám analýzu výsledkov prieskumu o dôležitých atribútoch akými je potenciál trhu, nastavenie cien, či nastavenie správnej komunikačnej kampane.

Spokojnosť zákazníkov

Rozvoj firmy je podmienený spokojnosťou zákazníka. Udržte si Vašich zákazníkov prostredníctvom krátkeho prieskumu.

Poznanie trhu

Segmentačné rozdelenie trhu Vám pomôže identifikovať Vašu cieľovú skupinu. Od získania týchto údajov sa bude odvíjať Vaša úspešnosť podniku na trhu.

Budovanie značky

Komunikácia značky je dôležitým marketingovým atribútom, ktorý je potrebné sledovať. Zistite, čo si o Vás Vaši zákazníci, či potenciálni zákazníci myslia.

O aké typy prieskumov ide ?

Tvorba produktov a služieb

Uvažujete nad zmenou portfólia produktov a služieb? Zabezpečíme Vám analýzu výsledkov prieskumu o dôležitých atribútoch akými sú potenciál trhu, nastavenie cien, či nastavenie správnej komunikačnej kampane.

Získanie marketingových súhlasov

Chcete získať nových zákazníkov? Pomôžeme Vám so získavaním nových databáz a marketingových súhlasov potrebných pre rozšírenie Vašej cieľovej skupiny.

Spokojnosť zákazníkov

Rozvoj firmy je podmienený spokojnosťou zákazníka. Udržte si Vašich zákazníkov prostredníctvom krátkeho prieskumu.

Budovanie značky

Komunikácia značky je dôležitým marketingovým atribútom, ktorý je potrebné sledovať. Zistite, čo si o Vás Vaši zákazníci, či potenciálni zákazníci myslia.

Poznanie trhu

Segmentačné rozdelenie trhu Vám pomôže identifikovať Vašu cieľovú skupinu. Od získania týchto údajov sa bude odvíjať Vaša úspešnosť podniku na trhu.

V prípade Vášho záujmu nás neváhajte kontaktovať !