Dohadovanie obchodných stretnutí

Služba lead management je špeciálne zameraná na vyhľadávanie obchodných príležitostí pre vašich predajcov.

Ako to funguje?

Prehľadný systém Podio prepája našich operátorov, vašich obchodníkov a ich nadriadených.

Vďaka platforme Podio máte kalendár a všetky informácie na jednom mieste. Operátori call cetra dohadujú stretnutia na základe vašich požiadaviek. Všetko naplánujú do kalendára. Vaši obchodníci majú prehľadný rozvrh, viac času na prípravu a reálne stíhajú viac schôdzok. Zvyšuje sa počet nových obchodných príležitostí. Popritom máte vy a vaši manažéri neustále prehľad o ich aktivite a výsledkoch prostredníctvom CRM systému. Zabezpečenie aplikácie Podio pritom chráni všetky citlivé dáta.

Príbeh typického obchodníka a manažéra

Obchodník Peter sa snaží pracovať efektívne. Začína sa jeho pracovný týždeň. Sám si pripravil databázu kontaktov, ktoré si zapísal do Excel tabuľky. Všetkých postupne obtelefonuje a dohodne si zopár stretnutí. Mítingy si zaznamená do Google kalendára. Okrem toho podá správu o jeho činnosti nadriadenému.

Peter cez deň nestíha úplne všetko, preto sa až večer pripraví na najbližšie schôdzky.Zvládne určité množstvo mítingov, niektoré s pozitívnym výsledkom. Znovu podá správu o výsledkoch svojmu nadriadenému prostredníctvom tabuľky, v e-maily alebo telefonicky. Pomedzi stretnutia telefonuje ďalším potenciálnym klientom. Popritom spracuje aj administratívu okolo celého procesu.
Petrov nadriadený manažér Miro musí sledovať svoj tím predajcov. Kontroluje ich výkony dennodenne. Dostáva množstvo e-mailov, reportov a vybavuje veľa telefonátov. Každá správa o činnosti má inú formu a sem-tam až stráca prehľad. Jeden z jeho obchodníkov žiaľ nezvláda pracovný tlak a dá výpoveď. Spolu so svojimi schopnosťami z firmy odnesie aj množstvo citlivých údajov, ktoré si jednoducho nakopíruje do svojho PC.

Príbeh firmy, ktorá využíva LEAD MANAGEMENT

Naše call centrum vyberie vhodný segment i databázu kontaktov. Náš tím skúsených operátorov telefonuje a dohaduje obchodným zástupcom stretnutia s potenciálnymi klientmi. Všetko sa deje na základe presnej definície cieľov kampane a cieľovej skupiny. Každé stretnutie naplánujú do kalendára prehľadného CRM systému Podio.
Obchodný zástupca Peter vidí každý deň všetky svoje schôdzky presne naplánované v kalendári. Všetko si môže pozrieť aj vo svojom telefóne vďaka mobilnej aplikácii Podio. Má čas na poriadnu prípravu. CRM systém obsahuje okrem kalendára aj navigáciu, plánovač úloh a priestor pre poznámky k mítingom. Počas stretnutia si Peter zaznamená výsledky stretnutí do CRM systému.
Jeho manažér Miro si kedykoľvek počas dňa pozrie, aké výsledky prinieslo Petrovo stretnutie. On aj majiteľ firmy majú prístup k nahrávkam operátorov, kalendáru i realtime reportom z mítingov, a teda majú kompletný prehľad o Petrovej činnosti. Môžu kedykoľvek zasiahnuť do procesu. Všetky dáta sú chránené aplikáciou Podio, pričom nemôžu byť stiahnuté alebo inak presunuté zo systému.